Xin vui lòng gửi CV tới địa chỉ ceo@vipgifts.com.vn

 

 

NHÂN VIÊN  BÁN  HÀNG & QUAN HỆ CÔNG

 

CHÚNG

 YÊU CẦU CHUNG:

-CÓ KỸ NĂNG GIAO TIẾP

-SỬ DỤNG THÀNH THẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG

 -BẮT BUỘC CÓ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ LIÊN LẠC

-YÊU THÍCH KINH DOANH

 -CHỊU ĐƯỢC ÁP LỰC TRONG CÔNG VIỆC

 -KHÔNG NÓI NGỌNG NÓI LẮP

 -NGOẠI HÌNH KHÁ , ƯU NHÌN

 -HAM MUỐN TẠO DỰNG QUAN HỆ XÃ HỘI .. 

  HỒ SƠ YÊU CẦU CHUNG :

-LÝ LỊCH RÕ RÀNG CÓ XÁC NHẬN MỚI NHẤT KHÔNG QUÁ 06 THÁNG

-CÁC BẰNG CẤP GIẤY TỜ LIÊN QUAN

-MỘT BẢN VIẾT TAY NÓI VỀ BẢN THÂN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN …

 

"ỨNG VIÊN NÀO THỰC SỰ THAM VỌNG KIẾM TIỀN - THAM VỌNG TẠO DỰNG ĐƯỢC  QUAN HỆ VỚI NHỮNG NGƯỜI CÓ ĐỊA VỊ TRONG XÃ HỘI" 

                                      MỚI NÊN NỘP HỒ SƠ VÀO ĐÂY!

 

 NHÂN VIÊN PHÒNG THIẾT KẾ SÁNG TẠO

 YÊU CẦU CHUNG:

 -SỬ DỤNG THÀNH THẠO PHẦM MỀM THIẾT KẾ ĐẶC BIỆT LÀ 3D ,COREL…….

-HIỂU VỀ MÁY TÍNH -SỬ DỤNG THÀNH THẠO MÁY ẢNH KỸ THUẬT SỐ,MÁY IN MẦU VÀ MÁY CANEL..

 -CÓ TƯ DUY -YÊU NGHỀ ,CÓ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ LIÊN LẠC -CÓKHẢ NĂNG THIẾT KẾ THEO Ý TƯỞNG

 -KHÔNG NÓI NGỌNG NÓI LẮP

 -CHỊU ĐƯỢC ÁP LỰC

 -ƯU TIÊN ỨNG VIÊN CÓ KINH NGIỆM(CHỈ NHẬN ỨNG VIÊN HỌC KHOA TẠO DÁNG , ĐỒ HOẠ…